Influencing the photovoltaic properties and aggregation of diketopyrrolopyrrole based polymers via structural modification

Gaël Henri Louis Heintges

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

214 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, René A.J., Promotor
  • Maes, Wouter , Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning17 okt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4858-3
StatusGepubliceerd - 17 okt 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit