Influences of inertia-gravity waves on the permeability of the Antarctic polar vortex edge

M.C. Öllers

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  292 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kelder, Hennie, Promotor
  • Sluijter, F.W., Promotor
  • Kamp, Leon, Co-Promotor
  Datum van toekenning8 jan. 2003
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-1565-5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit