Influence of zeolite pore structure on catalytic reactivity

A. Runstraat, van de, P.J. Stobbelaar, J. Grondelle, van, L.J. IJzendoorn, van, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of zeolite pore structure on catalytic reactivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie