Influence of zeolite acidity on thiophene hydrodesulfurization activity

W.J.J. Welters, V.H.J. Beer, de, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

93 Citaten (Scopus)
221 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of zeolite acidity on thiophene hydrodesulfurization activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering