Influence of visco-elastic fluid behavior on the steady flow field in a three dimensional model of the human carotid artery bifurcation

J. Zuidervaart

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 1995

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume1995.070

Bibliografische nota

WFW 1995.070

Citeer dit