Influence of the type of mortar joint on the time dependant behaviour of masonry

R. Pluijm, van der, A.T. Vermeltfoort

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 8th Canadian Masonry Symposium, 31 May - 3 June 1998, Alberta, Canada
Pagina's517-528
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit