Influence of the tip work function on scanning tunneling microscopy and spectroscopy on zinc doped GaAs

A.P. Wijnheijmer, J.K. Garleff, M.A. van der Heijden, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of the tip work function on scanning tunneling microscopy and spectroscopy on zinc doped GaAs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie