Influence of the synthesis process and structural characteristics of iron oxides on the 1/f noise

M. Guillaumont, D. Pelenc, P. Imperinetti, R. Torrecillas, V. Goudon, C. Vialle, G. Feuillet, L. K.J. Vandamme

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of the synthesis process and structural characteristics of iron oxides on the 1/f noise'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie