Influence of the reagent concentration of the colorimetric copper determination with sodium diethyl dithiocarbamate (abbreviated: D.D.C.) and its importance for the determination of copper in the presence of large amounts of iron

P. Karsten, S.C. Rademaker, J.J. Walraven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of the reagent concentration of the colorimetric copper determination with sodium diethyl dithiocarbamate (abbreviated: D.D.C.) and its importance for the determination of copper in the presence of large amounts of iron'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen