Influence of the acid sites on the intracrystalline diffusion of hexanes and their mixtures within MFI-zeolites

A.O. Koriabkina, A.M. Jong, de, D. Schuring, J. Grondelle, van, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of the acid sites on the intracrystalline diffusion of hexanes and their mixtures within MFI-zeolites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen