Influence of temperature dependent viscosity on laminar diffusion flames

A. Lamers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the third international PHOENICS user conference
Pagina's138-154
Volume2
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit