Influence of shear in the crystallization of polyethylene in the presence of SWCNTs

N. Patil, L. Balzano, G. Portale, S. Rastogi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of shear in the crystallization of polyethylene in the presence of SWCNTs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen