Influence of production imperfection on flow field and effectiveness in film cooling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titel6th European Conference on Turbomachinery, Fluid Dynamics and Thermodynamics
Plaats van productieFrance, Lille
Pagina's888-897
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit