Influence of process parameters on extraction equilibria for the chiral separation of amines and amino-alcohols with a chiral crown ether

M. Steensma, N.J.M. Kuipers, A.B. Haan, de, G. Kwant

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  48 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of process parameters on extraction equilibria for the chiral separation of amines and amino-alcohols with a chiral crown ether'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Aarde en milieuwetenschappen

  Chemische stoffen