Influence of pressure on the thermal properties of polystyrene

J.A. Schouten, J. Scholten, L.N.I.H. Nelissen, E.L.F. Nies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)421-422
  TijdschriftPolymer Communications
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift14
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit