Influence of porosity on the interlaminar shear strength of fibre-metal laminates

C.S. Lopes, J.J.C. Remmers, Z. Gürdal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of porosity on the interlaminar shear strength of fibre-metal laminates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen