Influence of porosity on friction and wear of tetragonal zirconia polycrystal

Y.J. He, L. Winnubst, A.J. Burggraaf, H. Verweij, P.G.T. Varst, van der, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
225 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of porosity on friction and wear of tetragonal zirconia polycrystal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen