Influence of operating parameters and ion doping on the photocatalytic activity of mortars containing titanium dioxide nanoparticles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of operating parameters and ion doping on the photocatalytic activity of mortars containing titanium dioxide nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering