Influence of nitrogen atoms on the adsorption of CO on a Rh(100) single crystal surface

M.M.M. Jansen, B.E. Nieuwenhuys, D. Curulla Ferre, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of nitrogen atoms on the adsorption of CO on a Rh(100) single crystal surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen