Influence of muscular activity on local mineralization patterns in metatarsals of the embryonic mouse

E. Tanck, L. Blankevoort, A. Haaijman, E.H. Burger, H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of muscular activity on local mineralization patterns in metatarsals of the embryonic mouse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen