Influence of local auto-regulation mechanisms on flow during the muscle pump effect: a modeling approach

Joke Keijsers, Carole Leguy, Wouter Huberts, A.J. Narracott, J. Rittweger, Frans van de Vosse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of local auto-regulation mechanisms on flow during the muscle pump effect: a modeling approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie