Influence of laser wavelength detuning and optical filtering on the performance of FSK/IM transmission schemes

J.P.A. van Berkel, J.J. Vegas Olmos, I. Tafur Monroy, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of laser wavelength detuning and optical filtering on the performance of FSK/IM transmission schemes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen