Influence of Laser Drilling Imperfection on Film Cooling Performances

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelASME Turbo Expo 2005
Plaats van productieUnited States, Reno Tahoe
Pagina'sGT2005-68251
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit