Influence of inflammation on voriconazole metabolism

M.A. Encalada Ventura, L.F.R. Span, E.R. van den Heuvel, G.M.M. Groothuis, J.W.C. Alffenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voriconazole pharmacokinetics shows a large inter- and intrapatient variability. Inflammation is associated with changes in the expression of CYP isoenzymes. Here, we evaluated the influence of inflammation, marked by C-reactive protein (CRP) levels in blood, on the metabolism of voriconazole. Observational data showed an association between CRP level and the ratio of voriconazole N-oxide to voriconazole.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2942-2943
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume59
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of inflammation on voriconazole metabolism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Encalada Ventura, M. A., Span, L. F. R., van den Heuvel, E. R., Groothuis, G. M. M., & Alffenaar, J. W. C. (2015). Influence of inflammation on voriconazole metabolism. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 59(5), 2942-2943. https://doi.org/10.1128/AAC.04789-14