Influence of impregnation on the properties of mesoporous thin films deposited on metal substrates

O. Muraza, E.V. Rebrov, M. Creatore, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IXth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC IX), 03-05 March 2009, Noordwijkerhout
Pagina's75-75
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit