Invloed van groeisnelheid op de effectiviteit van Gamma Knife-behandeling van vestibulair schwannomen

Patrick Langenhuizen, H.B. Verheul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze studie is gericht op het bepalen van de invloed van de groeisnelheid van vestibulair schwannomen (VS) op de effectiviteit van een Gamma Knife (GK)-behandeling.
Vertaalde titel van de bijdrageInfluence of growth rate on effectiveness of Gamma Knife treatment on vestibular schwannoma
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)67
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschift voor Neurologie en Neurochirurgie
Volume119
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018
EvenementWintermeeting NVvN - Utrecht, Nederland
Duur: 26 jan 201826 jan 2018

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Invloed van groeisnelheid op de effectiviteit van Gamma Knife-behandeling van vestibulair schwannomen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit