Influence of defects in substrates on the structure of epitaxial gallium arsenide-layers grown by MOCVD

J.L. Weyher, J. Ven, van de, M.H.J.M. Croon, de, L.J. Giling

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's958
StatusGepubliceerd - 1987

Publicatie series

NaamComm. Eur. Communities, [Rep.] EUR

Citeer dit