Influence of annealing on the structural and magnetic properties of Co/Ag multilayers with thin Co layers

E.A.M. Alphen, van, P.A.A. Heijden, van der, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of annealing on the structural and magnetic properties of Co/Ag multilayers with thin Co layers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie