Influence of airfoil maximum thickness on aerodynamic performance of vertical axis wind turbines

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of airfoil maximum thickness on aerodynamic performance of vertical axis wind turbines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen