Influence of absorption induced thermal initiation pathway on irradiance threshold for laser induced breakdown

Babu Varghese, Valentina Bonito, Martin Jurna, Jonathan Palero, Margaret Horton, Rieko Verhagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of absorption induced thermal initiation pathway on irradiance threshold for laser induced breakdown'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen