Influence effect of energy roof on PV efficiency: a case study

Vertaalde titel van de bijdrage: De beinvloeding van een energie dak op de efficientie van zonnepanlen: een case studie

Paul Kemme, Wim Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'De beinvloeding van een energie dak op de efficientie van zonnepanlen: een case studie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen