Infinite hierarchies of t‐independent and t‐dependent conserved functionals of the Federbush model

P.H.M. Kersten, H.M.M. Eikelder, ten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Infinite hierarchies of t‐independent and t‐dependent conserved functionals of the Federbush model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie