Infinite hierarchies of t‐independent and t‐dependent conserved functionals of the Federbush model

P.H.M. Kersten, H.M.M. Eikelder, ten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)

Samenvatting

The construction of four infinite hierarchies of t-independent and t-dependent conserved functionals for the Federbush model is given. A formal proof of the existence of these infinite hierarchies is given in Appendix B.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2140-2145
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Mathematical Physics
Volume27
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Infinite hierarchies of t‐independent and t‐dependent conserved functionals of the Federbush model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit