Infinite divisibility of random variables and their integer parts

L. Bondesson, G.K. Kristiansen, F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Infinite divisibility of random variables and their integer parts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Computer Science