Inexpensive user tracking using Boltzmann Machines (Type B paper)

Elena Mocanu, Decebal Mocanu, Haitham Bou Ammar, Zoran Zivkovic, Antonio Liotta, Evgueni Smirnov

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 27th Benelux Conference on Artificial Intelligence (BNAIC2015), Hasselt, Belgium
Pagina's1-2
StatusGepubliceerd - nov. 2015

Citeer dit