Inertial effects in the diffusion of a plasma across a magnetic field

R.A. Gerwin

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  415 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Bremmer, H., Promotor
  Datum van toekenning4 okt 1966
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit