Inequalities concerning polynomials in the complex domain

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  123 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1265-1272
  TijdschriftIndagationes Mathematicae
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1947

  Citeer dit