Inequalities concerning determinants and systems of linear equations

N.G. Bruijn, de, D. Dantzig, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

This article also appeared in Indagationes mathematicae.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)315-321
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume65
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1952

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inequalities concerning determinants and systems of linear equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit