Inelastic and reactive collisions of Ar*, Kr*, Xe* atoms with molecules

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

405 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Schram, Daan C., Promotor
  • Beijerinck, Herman, Co-Promotor
Datum van toekenning18 sep. 1990
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit