Industrial research and development labs : how they inform science and technology curricula

M.J. Vries, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)64-70
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Technology Studies
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit