Industrial policy, crony capitalism and technological learning : the case of the Indonesian pulp and paper industry

M. Dijk, van, M. Bell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelSecond Globelics Conference
Plaats van productieBeijing
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit