Inductively coupled plasmas : ion dynamics and interactions with bone tissue

C.Y.M. Maurice

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1416 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kroesen, Gerrit M.W., Promotor
  • Turban, G., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning17 mrt 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1645-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit