Inductive learning approach to evolutionary decision processes in activity-scheduling behavior : theory and numerical experiments

T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-7
TijdschriftTransportation Research Record
Volume1752
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit