Indoor ultrasonic position estimation using a single base station

E.O. Dijk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

768 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Frits Philips Inst. Quality Management
Begeleider(s)/adviseur
  • van Berkel, C.H. (Kees), Promotor
  • Bergmans, Jan W.M., Promotor
  • Aarts, Ronald M., Co-Promotor
Datum van toekenning6 okt. 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0912-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit