Indoor environment in Dutch primary schools and health of the pupils

Froukje Dijken, van, J.E.M.H. Bronswijk, van, J. Sundell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-34
TijdschriftIndoor Air
Volume15
Nummer van het tijdschriftSuppl. 11
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit