Indoor environment and the occupants' health in Icelandic turf dwellings

J. Hoof, van, F van Dijken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-41
TijdschriftIndoor Air
Volume15
Nummer van het tijdschriftsuppl 11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit