Indoor air quality in low energy schools: the use of CO2 based demand controlled ventilation evaluated

T.J. (Dave) Baas, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Indoor air quality in low energy schools: the use of CO2 based demand controlled ventilation evaluated'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie