Indoor Air Quality conditions within the baby bunk beds at Dutch daycare centers indicate the necessity for an improved ventilation design

Anne Offermans, Hailin Zheng, Wim Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelIndoor Air Quality conditions within the baby bunk beds at Dutch daycare centers indicate the necessity for an improved ventilation design
Pagina's1-6
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2020

Citeer dit