Indoor air quality and physical independence : an innovative view on healthy dwellings for individuals with chronic lung disease

M.C.L. Snijders

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  297 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Bronswijk, J.E.M.H. (Annelies), Promotor
  • Bruijn, de, Chris H.M.M., Promotor, Externe Persoon
  • Kort, Helianthe S.M., Co-Promotor
  Datum van toekenning5 sep 2001
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-6814-122-8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit