Individualized versus standard FSH dosing in women starting IVF/ICSI: an RCT, Part 1: The predicted poor responder

OPTIMIST study group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Individualized versus standard FSH dosing in women starting IVF/ICSI: an RCT, Part 1: The predicted poor responder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen